Historia metalowej obrączki zakładanej na dzikie ptaki ma już ponad 100 lat. Wszystko to zaczęło się w Danii, a w XXI w. opanowało już prawie cały świat - w tym oczywiście i nas. Co prawda najważniejsze jest zakładanie obrączek - a tych zużyliśmy ponad 80 000 w 25-letniej historii KULINGa. Ale skoro są ludzie, którzy je na ptaki zakładają - znaleźli się i tacy, którzy starają się te obrączki odczytywać. Duże i zsynantropizowane ptaki wodne są do tego celu najlepsze - zakładane obrączki są duże i mają relatywnie duże napisy, a same ptaki dają się z bliska obserwować. Fotografie tu zamieszczone mają pomagać je poprawnie identyfikować i podpowiadać na co patrzeć, by poprawnie odczytać obrączkę.

The story of a metal ring put on wild fowl is already 100 years old. All this began in Danmark, but in XXI century has overwhelmed all the world - including of corse us. The most important is of course ringing birds - we have used more than 80 000 metal rings in KULING's 25-year history. But there are also some people among all these ringers who try to read the rings. Big wild fowl species are the best fot this - rings are big and have relatively big letters/numbers and birds themselves can be easily observed. Photos placed here are to help to identify rings correctly, to advise what to look at and to properly read the ring.
   
> 21 rings <
> 12 rings <
> 44 rings <
> 19 rings <
> 3 rings <
Great Cormorant
Phalacrocorax carbo
Mute Swan
Cygnus olor
Black-headed Gull
Larus ridibundus
Herring Gull
Larus argentatus

Charadrii
Calidris, Tringa

 
aktualizacja: 4.03.2011
 
Rings have been shown by Szymon Bzoma (PL), Ilhan Celikoba (TUR), Michał Goc (PL), Adam Janczyszyn (PL), Tomasz Iciek (PL), Michał Jantarski (PL), Sabina Kaszak (PL), Grzegorz Kiljan (PL), Włodzimierz Meissner (PL), Przemysław Wylegała (PL), Piotr Zięcik (PL).
Anyone who owns other types of rings or their photos, please contact us at kuling@wp.pl
ważne strony: www.cr-birding.be www.euring.org www.crb-photoguide.com
statystyka
Waterbird Research Group KULING ul. Startowa 7a/13 80-461 Gdańsk Poland e-mail: kuling@wp.pl